Code University


Logo-finalCode University gaat programmeren toegankelijk maken voor alle basis- en middelbare scholieren van Nederland. We zijn een platform dat de programmeer-kennis van studenten bereikbaar gaat maken voor deze groep. Dit doen we op twee manieren. Ten eerste bieden wij opleidingsprogramma’s voor scholen. Hierbij zorgen wij voor student-docenten en lesmateriaal. De scholen zorgen voor beschikbare lokalen en computers. Daarnaast bieden we ook programmeerles aan als buitenschoolse activiteit.

In de landen om ons heen is programmeren in de afgelopen jaren een verplicht onderdeel geworden van het lespakket. In Nederland is de toegang tot programmeerlessen nog minimaal. De wereld om ons heen verandert en de focus op technologie wordt steeds groter. Om de jeugd voor te bereiden op de kennis-maatschappij van de toekomst is basiskennis van programmeren essentieel.

Code University richt zich primair op basisscholen. We zullen in samenwerking met de lokale politiek in gesprek gaan met directeuren van de lokale basisscholen. Aangezien passend onderwijs het best in de praktijk wordt ontwikkeld, zullen we in de gemeente Leiden zo spoedig mogelijk een pilot uitvoeren. Zodra het lesprogramma eenmaal volledig is gevormd naar de behoefte van de scholieren, zal het worden gestandaardiseerd en worden uitgerold naar de rest van Nederland.

Wanneer scholieren op de basisschool programmeerles krijgen, vergroot dit hun inzicht in de kennis-maatschappij waarin ze leven en later werkzaam in zullen zijn. Programmeren verschaft kinderen inzicht in de programma’s die ze dagelijks gebruiken. Daarnaast stimuleert het eigenschappen als probleemoplossend- en logisch denkvermogen, creativiteit en ruimtelijk inzicht.

De druk op scholen om te innoveren is de afgelopen jaren toegenomen. Code University biedt scholen een kans om te innoveren en hun leerlingen een bredere opleiding aan te bieden. Op dit moment bestaan er enkele kleine organisaties die ook programmeerles aanbieden. Er is echter geen landelijke professionele organisatie. Bij Code University draait het om professionaliteit. We werken dan ook met jonge professionals: studentdocenten. Dit heeft meerdere voordelen. Deze groep is namelijk jong, flexibel en bovendien is hun kennis up-to-date. Doordat we gemakkelijk kunnen opschalen kunnen we in korte tijd veel scholen in Nederland bedienen.

 

For more information check www.code-university.nl